เกมเมอร์รวมใจ ทำดีถวายพ่อหลวง ร.๙


เกมเมอร์รวมใจ ทำดีถวายพ่อหลวง ร.๙
 

     ขอเชิญชวนเหล่าเกมเมอร์ รวมพลังทำดีถวายพ่อหลวง ร.๙ ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย ณ ลานพระราชพิธี บริเวณท้องสนามหลวง
 


 


 

     ส่วนที่ 1 จำนวน ๔,๙๙๙  ดอก เบื้องต้นทางบริษัท Electronics Extreme ได้ทำการแจกจ่ายอุปกรณ์การทำดอกดารารัตน์ ให้กับร้านอินเตอร์เน็ตต่างๆ ให้แจกจ่ายไปยังสาขาของแต่ละร้าน เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าเกมเมอร์ได้รวมพลังกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายแด่พ่อหลวง
 

  ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตที่เข้าร่วม ได้แก่  
 

  
ร้าน Click ESPORT ร้าน CounterNet ร้าน GSpeed
Living Plus
     
ร้าน Gundam ร้าน HOW ร้าน Hybridman
Revolution
     
ร้าน MVP ร้าน Shooter ร้าน Xenith

 

     ส่วนที่ 2 จำนวน ๕,๐๐๐ ดอก บริษัท Electronics Extreme ได้เปิดจุดรับดอกดารารัตน์ และสอนทำดอกดารารัตน์ ภายในงาน Extreme Road Show 2017 สนับสนุนโดย OMEN by HP ตามภาคต่างๆ 5 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง - กรุงเทพฯ , ภาคเหนือ - จ. เชียงใหม่ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จ. นครราชสีมา, ภาคใต้ – จ. สงขลา (หาดใหญ่)  และภาคตะวันออก - จ. ชลบุรี (พัทยา) โดยนักกีฬาที่เดินทางมาทำการแข่งขันภายในงาน รวมถึงเกมเมอร์ที่สนใจเข้าร่วมในงานดังกล่าว จะมีโอกาสได้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ก่อนเริ่มทำการแข่งขันอีกด้วย

 
Electronics Extreme เป็นตัวแทนรวบรวมดอกดารารัตน์ทั้งหมดที่ประดิษฐ์โดยเหล่าเกมเมอร์
และผู้ที่สนใจทำการส่งมอบในวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2560 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง


ร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560 ณ ลานพระราชพิธี บริเวณท้องสนามหลวง ทางบริษัทฯ
ขอร่วมแจกพิมเสนน้ำ กระดาษเย็น พัด และอาสาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพระราชพิธีตลอดทั้งวัน โดยมีกำหนดการดังนี้

 
สำหรับท่านผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตท่านใดที่สนใจเข้าร่วม
 สามารถสอบถามรายละเอียด และแจ้งความประสงค์แก่ทีมงานได้ทาง
อีเมล์ติดต่อ netcafe@extreme.co.th


 

20/99 Thanawat Building, 8th Fl., Soi Chulakasem 6 Ngamwongwan Road, Bangkhen, Nonthaburi 11000, Thailand
Support is available 24/7
Start Chat
Partner & Developer : partner@extreme.co.th