สรุปโครงการเกมเมอร์รวมใจทำดีถวายพ่อหลวง

 

  

 

 

 

          หลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนคนไทยเกิดความโศกเศร้าเสียใจ ทางบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ได้จัดโครงการ    “เกมเมอร์รวมใจ ทำดีถวายพ่อหลวง ร.๙” ขึ้นเพื่อให้เกมเมอร์ชาวไทยได้เป็นจิตอาสาร่วมกันทำความดีโดยการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย ณ ลานพระราชพิธี บริเวณท้องสนามหลวง โดยที่มาของดอกดารารัตน์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้


 

          ส่วนที่ 1 โดยเบื้องต้น ทางบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ได้ทำการแจกจ่ายอุปกรณ์การทำดอกดารารัตน์ไปยังร้านอินเตอร์เน็ตสาขาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเป็น จำนวน ๔,๙๙๙ ดอก โดยมีผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 

 

                                                            

    ร้าน Click ESPORT            ร้าน CounterNet         ร้าน G Speed Living Plus

 

                                                            

        ร้าน Gundam                           ร้าน How             ร้าน Hybridman Revolution

 

                                                            
ร้าน MVP                           ร้าน Shooter                        ร้าน Xenith

 

 

          ส่วนที่ 2 จำนวน ๕,๐๐๐ ดอก มาจากการที่ บริษัทอิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ได้เปิดจุดรับดอกดารารัตน์ และสอนทำดอกดารารัตน์ ภายในงาน Extreme Road Show 2017 สนับสุนโดย OMEN  by HP ตามภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคกลาง – จ.กรุงเทพฯ , ภาคเหนือ – จ.เชียงใหม่ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ –จ.นครราชสีมา , ภาคใต้ – จ.สงขลา (หาดใหญ่) และภาคตะวันออก – จ.ชลบุรี (พัทยา) โดยนักกีฬาที่เดินทางมาทำการแข่งขัน และ เกมเมอร์ทุกคนที่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวในแต่ละภาค จะมีโอกาสได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ก่อนเริ่มทำการแข่งขันอีกด้วย

 

ประมวลภาพงาน Extreme Road Show 2017 ภาคกลาง

 
       
 
       
 
       
 

ประมวลภาพงาน Extreme Road Show 2017 ภาคเหนือ  

 

       
 
       
 
        

ประมวลภาพงาน Extreme Road Show 2017 ภาคตะวันออก

 
       
 
       
 

     
 

ประมวลภาพงาน Extreme Road Show 2017 ภาคอีสาน

 
       
 
       
 

     
 

ประมวลภาพงาน Extreme Road Show 2017 ภาคใต้

 

       
 
       
 

     


 

 
 
  
 
 
 
          หลังจากที่การทัวร์กิจกรรม Extreme Road Show สนับสนุนโดย OMEN by HP จบลงแล้ว ทางบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรัม จำกัด ได้เป็นตัวแทนรวบรวมดอกดารารัตน์ทั้งหมดที่ประดิษฐ์โดยเหล่าเกมเมอร์จากกิจกรรมที่จัดขึ้นและจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และนำส่งมอบให้กับทาง ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีต่อไป

 

  

 

 

นอกจากกิจกรรม Extreme Road Show 2017 แล้ว ยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่ทางบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ได้จัดขึ้นเป็นกิจกรรมสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2560 ณ ลานพระพิธี บริเวณท้องสนามหลวง ทางบริษัทฯ ขอร่วมเป็นจิตอาสาแจกพิมเสนน้ำ กระดาษเย็น พัด และอาสาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพระราชพิธีตลอดทั้งวัน

 

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา ณ ลานพระพิธี บริเวณท้องสนามหลวง

 

         
 
         
 
    
 
 
 
 
โดยทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นและสำเร็จได้เลยถ้าหากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนจากผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตที่เข้าร่วมโครงการ และเกมเมอร์ทุกคนที่ให้ความสนใจ ทางบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

 

 

สามารถติดตามข่าวสารและรับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Electronics Extreme

 

 

20/99 Thanawat Building, 8th Fl., Soi Chulakasem 6 Ngamwongwan Road, Bangkhen, Nonthaburi 11000, Thailand
Support is available 24/7
Start Chat
Partner & Developer : partner@extreme.co.th