แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ


     แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างเป็นกรรมการบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด เนื่องจากอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ และท่านอาจจะได้รับความสูญเสีย ความเสียหายต่างๆได้ เนื่องด้วยมีบุคคลใช้นามบัตรแอบอ้าง มีสัญลักษณ์และชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท Electronics Extreme และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า WUTTIPHUT VAJARODAYA พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 0900510235 ดังรูปภาพไฟล์แนบด้านล่างนี้ (หรืออาจมีลักษณะอื่นๆ นอกเหนื่อจากนี้ ขอให้ท่านโปรดระมัดระวัง)

      Electronics Extreme ขอแจ้งให้ทราบว่า บุคคลดังกล่าวมิใช่กรรมการบริษัท มิใช่เป็นพนักงาน หรือมิใช่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทแต่อย่างใดทั้งสิ้น การแอบอ้างและการกระทำทั้งหมายของบุคคลดังกล่างนั้น ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรู้เห็น และไม่อาจรับผิดชอบใดๆ ได้ โดย Electronics Extreme กำลังติดตามดำเนินคดีในทุกช่องทางอย่างถึงที่สุด

      ขอให้ท่านได้โปรดระมัดระวัง อย่าตกเป็นเหยื่อ อย่าหลงเชื่อตามที่มิจฉาชีพแอบอ้าง เพราะไม่เป็นความจริง และท่านอาจจะได้รับความสูญเสีย / ความเสียหายต่างๆ ตามมา เพื่อความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียความเสียหาย หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัท Electronics Extreme ได้โดยตรง


ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
บริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
รูปภาพนามบัตรแอบอ้าง 

20/99 Thanawat Building, 8th Fl., Soi Chulakasem 6 Ngamwongwan Road, Bangkhen, Nonthaburi 11000, Thailand
Support is available 24/7
Start Chat
Partner & Developer : partner@extreme.co.th